14.juunil 2000 sai loodud Eesti Pereõdede Ühing, mille eesmärgiks oli pereõenduse arengule kaasaaitamine toona veel väga lapsekingades olevas esmatasandi süsteemis. Tallinnas toimunud asutamiskoosolekust võttis osa 32 pereõde.

Paralleelselt arenes ja muutus ka Eesti Õdede Liit ja 2004. aastal kutsuti meid endaga ühinema. Otsustasime leivad ühte kappi panna, EPÕÜ-st sai EÕL-i katuse alla kuuluv Pereõdede Seltsing. See kooselu ei jäänud püsima ja 2013.aastal aktiveeriti EPÕÜ tegevus. Põhjuseks oli äratundmine, et pereõendus vajab tugevamat ja spetsiifilisemat kanalit, mis aitaks eriala arengule kaasa. Ühingu eesmärgiks pereõenduse kui eriala arendamine.

Eesmärkide saavutamiseks ühing:

  • Korraldab koosolekud;
  • Teeb koostööd teiste organisatsioonide, füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  • Korraldab pereõdede tööalasi koolitusi;
  • Vahendab ja levitab tööalaseid kogemusi ja informatsiooni;
  • Teadvustab pereõdede probleeme nii tervishoiuasutustes kui Sotsiaalministeeriumi tasandil;
  • Moodustab vajadusel allüksusi  ja töögruppe.

Pereõdede Ühingu läbi oleme erialaliselt paremini organiseerunud ja saame meid puudutavates küsimustes kaasa rääkida ilma vahendusorganisatsioonita.

Koostöös Celsius Healthcare`iga on EPÕÜ tegevuse kõige elujõulisemaks ja väljapaistvamaks tulemuseks saanud iga-aastased Pereõdede Aastakonverentsid Tallinnas ja Sügiskonverentsid Tartus. Rõõm on näha, et aasta-aastalt on osalejate arv tõusnud.

Vajalikuks õnnestumiseks peame ka pereõdede meililisti olemasolu, kuhu täna kuulub oluliselt rohkem pereõdesid kui EPÕÜ-s liikmeid on. Oleme meililisti laiemalt töös hoidnud missioonitundest, et võimalikult paljud pereõed saaksid jooksvalt informatsiooni pereõenduses toimuvast või kasulike koolituste kohta, mis eri paigus toimuvad.