2021 Osales EPÕÜ esindaja Kooliõdede Kvaliteedisüsteemi ja juhendi väljatöötamise töögrupis.

Osalus programmis Kainem ja tervem Eesti

Loe lisa:
https://terviseinfo.ee/et/valdkonnad/alkohol/kainem-ja-tervem-eesti

Lapse tervise jälgimise juhend

Pereõdede Tööjuhendi uuendamise töögrupp al. 2020