Tere tulemast Eesti Pereõdede Ühingu koduleheküljele!

Oleme siin, et hõlbustada pereõdedel EPÕÜ tegemistele paremat ligipääsu.

Eesti Pereõdede Ühing on organisatsioon, mis koondab pereõdesid, et edastada neile pereõendust puudutavat päevakajalist informatsiooni, koolitusinfot, teavet töögruppides osalemise ja osalemise võimaluse kohta. Viia pereõdede sõnumit meid puudutavatesse ametkondadesse, koostööpartneritele. EPÜ eesmärk on pereõenduse arengule kaasa aitamine. Tagada, et pereõdesid puudutavates küsimustes oleksime igakülgselt kaasatud.

Soovime parandada pereõdede seas tööalase info jõudmist sihtgrupini, ühtlustada teadmiste taset. Olla sõber ja kaaslane töö rõõmudes ja muredes.

Hea Pereõde oled meie seltskonda oodatud! Teeme head, kui ühendame pead!

TULEVASED

KOOLITUSED

TÄPSEM

LIITUMISINFO

Hea pereõde, tere tulemast Eesti pereõdede Ühingu liikmeks!

Kui sa sa soovid osa saada pereõdede meililistis liikuvast infost, kuulud nende hulka, kes soovivad kaasa mõelda ja peavad pereõendust oma südameasjaks, siis liitu.

Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib kirjaliku avalduse alusel taotleda õe kutsega füüsiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Ühingu liikmeks võivad olla ühingu põhikirja tunnistavad ja tegevust toetavad isikud.