Pereõdede ühingu liikmed saavad osa pereõdede ühingu meililistist.  See on üks paremaid infoliikumise võimalusi, mis pereõdedele on kätte toonud info nii koolituste, kui muudatuste kohta neid puudutavatel teemadel.

Kui senini oleme listi tarbimist võimaldanud ka laiemale pereõenduskonnale, kui seda on ainult liikmeskond, siis igavesti ei ole seda liikmete arvelt plaanis võimaldada. Nimelt rahastatakse listi haldamist just liikmete tasutud liikmemaksudest. Nö tasuta lõunaid ei ole olemas nagu me teame.

Seega mingist hetkest sulgub list mitteliikmetele.

Kui tänaseni ei ole EPÜ missioonitundest ehk väga suurt vahet teinud liikmetest ja mitteliikmetest pereõdede vahel, siis nagu eelpool mainitud lõppeb see olukord sel kevadel. Ehk üks lühike vastus teie küsimusele on see, et mida  EPÜ liikmelisus  mulle annab on see, et  liikmelisus tagab ligipääsu pereõele vajalikule informatsioonile.

Covid-pandeemia on olnud viimaseks heaks näiteks, kui EPÜ tegevus selles osas silma paistis.

Listi sulgemine mitteliikmetele oli ka 2021. aastal toimunud EPÜ Üldkogul püstitatud küsimuse enamushääletuse otsus, mis sai kinnitatud ka korduv üldkogu otsusega teistkordsel hääletusel.

Seega ootame liituma kõiki soovijaid nii uusi kui vanu.