Aasta tagasi sai  Eesti Pereõdede Ühingu, Eesti Õdede Liidu ja Eesti Perearstide Seltsi koostöös sõlmitud lepe, mis tekitas häid mõtteid, arutelu,  ka urinat  ja heakskiitu ning kohati ka imestust, miks leppes väljatoodud punkte üldse sõnastama peaks, sest need peaksid olema iseenesest mõistetavad kui räägime heast töökultuurist.

Oleme aasta liikunud usus, et leppe tulemusena on pereõdede võimalused ühtlustunud.

 

Ootame tagasisidet kolleegidelt, kuidas koostöölepe on Teie tööelu mõjutanud aadressile info@pereoed.ee